Ser/estar og udsigelsen

  230,00 DKK

  Doktordisputats om brugen af de spanske verber SER og ESTAR af professor, dr. phil. Lene Fogsgaard (f. 1941).

  5 in stock

  SKU: 54 Categories: ,
  En analyse af modalisering ved kopulaverber som bidrag til en diskursiv syntaks.
  
  Uddrag for bogen:
  Brugen af SER/ESTAR er et område inden for det spanske sprog, som altid har intrigeret mig. Ikke blot fordi forskellige skolegrammatikkers fremstilling af det som regel er åbenbart utilfredsstillende, og sætter én i forlegenhed i undervisningssituationer, men også fordi selv mere raffinerede og ræsonnerede grammatiske fremstillinger i tidens løb er kommet til kort, når det angår SER/ESTAR. Der er næsten flere kontraeksempler end der er regeleksempler. Hertil kommer, at det er spændende at arbejde med de mange fine nuanceringer, en udnyttelse af de to verber kan give anledning til.

  Lignende titler