Not a pair of dice

    100,00 DKK

    Om billedkunsteren Sophia Kalkaus (f. 1960) skulpturer med tekst af kunsthistoriker Mikkel Bogh og fotografier af værkerne.

    29 in stock

    SKU: 52 Categories: ,
    Med Sophia Kalkaus skulpturer er vi forbi det gamle skisma mellem det rene og det urene, ofte beskrevet som diamentrale modsætninger og anvendt som begreber for to uforenelige tankefigurer og sensibiliteter der altid afkræver vores stillingtagen til fordel for den ene af siderne. Hendes værker befinder sig således lige langt fra klassicismens rette linier og køligt geometriske ånd og fra den barokt-romantiske og uendeligt foldede uoverskuelighed; deres æstetiske virkefelt må snarere karakteriseres som et tempereret område hvori man finder træk fra begge yderpunkter, et område funderet på et både-og-princip snarere end på et logisk og eksklusivt enten-eller.

    Lignende titler