Improvisation og tanke

    130,00 DKK

    Med afsæt i den nyeste kognitive forskning, samt med grundlag i forfatterens erfaringer fra 35 års arbejde som professionel musiker, er det bogens ærinde at forklare, hvad musikalsk tænkning vil sige.

    49 in stock

    SKU: 36 Categories: ,
    Efter en lang karriere som jazz- og rockmusiker og -komponist har saxofonisten Ole Kühl udgivet en bog, der bryder med de vante forestillinger om, hvad musik er. Med afsæt i den nyeste kognitive forskning, samt med grundlag i forfatterens erfaringer fra 35 års arbejde som professionel musiker, er det bogens ærinde at forklare, hvad musikalsk tænkning vil sige: hvordan kan vi begribe en tænkning, der som sportens eller dansens pr. definition er integreret i selve handlingen, og som først sprogliggøres i efterrationaliseringens tilbageskuende lys? At jazzimprovisation kan indebære abstrakt tænkning på et højt niveau påvises i bogen gennem intensive analyser af en klassisk bebopimprovisation, Charlie Parkers Ornithology. Den bærende idé i Improvisation og Tanke er, at musik er en afbildning af mentale, emotionelle og gestuelle forløb, en afbildning - eller ikonisering - der forløber i tid og ikke i rum. Denne afbildning kan beskrives og i et vist omfang forklares som en kognitiv proces, der har meget tilfælles med lignende, f.eks. sproglige processer. Fremstillingen er baseret på forfatterens personlige erfaringer som skabende musiker.
    
    Uddrag:
    
    Når en jazzmusiker improviserer, skaber han online et musikalsk forløb, der er struktureret efter ganske bestemte principper og værdier. Den grundlæggende skoling for en jazzmusiker er - selv i dag, to generationer efter Charlie Parker – den form for bebop, som Parker ikoniserer. Der er tale om en musikalsk praksis, der er uhyre krævende, hvad angår såvel teknisk virtuositet som teoretisk indsigt.

    Lignende titler